Castells a la Vall de Ribes

Queralbs

Les restes del que havia estat el Castell es troben a la part baixa del poble. Aquesta situació és deguda, segurament, al posicionament estratègic per a la defensa ràpida de la població. Situat en un promontori, es pressuposa que pertany als segles XIV o XV. El castell devia tenir forma triangular amb una torre a cada vèrtex.


Ribes de Freser Castell de St. Pere

La vila de Ribes de Freser va néixer a l’empara del castell de Sant Pere. Les ruïnes del castell són un vestigi arquitectònic de l’edat mitjana, la construcció del qual no està datada amb exactitud, però es fixa cap al segle XI. La rodalia de la vila i el castell, que van pertànyer al comtat de la Cerdanya, van estar poblats per una colònia de personatges singulars, anomenats golluts a causa de les deformacions físiques que presentaven.

MÉS INFO

Campelles

En un turó de la vila de Campelles es va construir aquest castell del qual només queden algunes restes de murs, en forma circular, confeccionats amb pedra local i lligats amb morter de calç. Tanmateix, sembla que s’hagi fossilitzat el fossat del recinte en el propi terreny, observant-se el desnivell en forma de v baixa. Els anys 918 i 1035 apareix documentat el lloc de Campelles però en aquests moments encara no hi havia el castell. Segurament es va construir durant les guerres entre els reis de la corona catalano-aragonesa i els de Mallorca, ja que en aquest moment el lloc adquirí un cert valor estratègic. No hi ha notícia de cap feudatari ni consta com a lloc real, això fa pensar que es tractava més aviat d’una guàrdia que no pas d’un castell termenat.

X